Ubezpieczenia komunikacyjne są najbardziej popularnymi rodzajami polis. Kierowcy mają w czym wybierać, aby zapewnić ochronę sobie i pasażerom, a także swojemu pojazdowi. Niektóre z nich są obowiązkowe, a inne to propozycje dodatkowe.

Dostępne rodzaje ubezpieczeń dla kierowców to:

OC

Podstawowe ubezpieczenie komunikacyjne, należące do obowiązkowych. Każdy pojazd, jaki porusza się po drogach, musi mieć koniecznie wykupioną taką polisę. Zadaniem jej jest zabezpieczenie sprawcy wypadku, od kosztów naprawy szkód, jakie wyrządzi. Wszelkie szkody wyrządzone przez sprawcę zostaną pokryte przez jego zakład ubezpieczeń. W sytuacji, kiedy to właśnie kierowca jest ofiarą wypadku, wówczas koszty odszkodowawcze poniesie ubezpieczyciel sprawcy wypadku. Jednak sprawca wypadku posiadający jedynie polisę OC nie może spodziewać się zwrotu kosztów naprawy czy wymiany swojego uszkodzonego pojazdu. Na koszt ubezpieczenia OC wpływa wiele czynników, przede wszystkim wiek właściciela auta i ilość lat bezszkodowej jazdy. Najdroższe polisy są przygotowane dla młodych kierowców, którzy znajdują się w grypie zwiększonego ryzyka. Im więcej bezszkodowych lat jazdy, tym ubezpieczenie to, staje się tańsze. Zniżki spadają o 5 do 10 procent rocznie, a po 6 latach kierowca może liczyć nawet na zniżkę do 70 procent, od kwoty początkowej, jaką musiał zapłacić za OC. Wysokość składki wzrośnie, kiedy kierowca spowoduje wypadek, a szkoda zostanie zgłoszona do ubezpieczyciela. Taki rodzaj ubezpieczenia ochrania przed kosztami wypadku tylko i wyłącznie osoby, które nie naruszyły w znaczny sposób prawa. Jeśli osoba, która spowodowała wypadek, prowadziła pod wpływem środków odurzających, alkoholu, nie miała uprawnień do prowadzenia, czy prowadziła pojazd skradziony, wówczas będzie musiała zwrócić ubezpieczycielowi pieniądze wypłacone poszkodowanym.

AC

Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie dla kierowców, zabezpieczające także sprawcę wypadku przed kosztami naprawy czy wymiany pojazdu. W umowie znajdują się pewne rygory, jakim musi poddać się kierowca, aby dostać odszkodowanie w razie spowodowania wypadku. Przeważnie są one takie same jak warunki regresu ubezpieczenia, jednak mogą być one jeszcze bardziej rozbudowane. Posiadacz auta musi wiedzieć o tym, iż w przypadku auta starszego niż 10 lat, ubezpieczenie go może być nieopłacalne albo bardzo problematyczne. Przeważnie firmy ubezpieczeniowe nie oferują polis dla starszych pojazdów, możliwe jest jedynie kontynuowanie zawartego wcześniej ubezpieczenia. Niewiele firm na rynku oferuje ubezpieczenie aut w wieku do 15 lat. Decydując się na ubezpieczenie AC, należy kierować się nie tylko wysokością składki, ale zakresem ubezpieczenia. Rodzaj polisy AC należy dostosować do swoich potrzeb. Należy pamiętać o tym, że im szerszy zakres ubezpieczenia, tym wysokość składki będzie wyższa. Typowe polisy AC obejmują: szkody powstałe w wyniku wypadku oraz kolizji z innymi pojazdami, zwierzętami, osobami, przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem, kradzieży, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie i zwierzęta, usiłowanie kradzieży auta albo jego elementów czy wyposażenia dodatkowego, wybuchu, pożaru, działania czynników atmosferycznych (grad, huragan, powódź, uderzenia pioruna, lawiny, trzęsienie ziemi).

Assistance

Dobrowolne ubezpieczenia ochraniające kierowcę oraz pasażerów w trakcie podróży przed nagłymi sytuacjami związanymi z awarią pojazdu. Osoba ubezpieczona może liczyć na przykład na: naprawę auta na koszt firmy ubezpieczeniowej, odholowanie pojazdu do danego miejsca, samochód zastępczy, nocleg w hotel w pobliżu miejsca awarii. Często ubezpieczenie Assistance znajduje się w składzie polisy OC czy AC.

NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to rodzaj polisy dobrowolnej, która dotyczy życia oraz zdrowia kierowcy i pasażerów pojazdu. NNW obejmuje: wypłacanie kwoty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem czy też pokrycie kosztów leczenie i rehabilitacji. Wszystko zależy od wybranej opcji policji. W przypadku śmierci osób, ich rodzinom zostanie wypłacone odszkodowanie. NNW często wchodzi w skład AC czy OC.

Zielona karta

To ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów w ruchu zagranicznym. Umowa zawierana z posiadaczami pojazdów zarejestrowanych w Polsce obejmuje ochronę posiadacza auta, za szkody wyrządzone osobom trzecim na drodze. Członkami systemu Zielonej Karty są między innymi: Rumunia, Słowacja, Słowenia, Tunezja, Ukraina, Polska, Macedonia, Maroko, Malta, Izrael, Chorwacja, Węgry, Estonia, Czechy, Bułgaria, Albania, Szwecja, Portugalia, Norwegia. Wielka Brytania, Hiszpania, Niemcy, Belgia, Austria.

Natomiast jeżeli przytrafił Ci się wypadek i chcesz uzyskać stosowne odszkodowanie, to zgłoś się z tym problemem do kancelarii prawnej zajmującej się odszkodowaniami. Do takiej kancelarii zalicza się Omega Kancelarie Prawne. Więcej na ich temat można poczytać na stronie https://kancelariaomega.pl/.